• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie działa od 29 stycznia 1999 roku. Nasza siedziba obecnie znajduje się w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 - parter (budynek dawnej bursy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1). Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem naszej jednostki jest pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności zaś dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Działania w tym kierunku obejmują rozwijanie szeroko rozumianej opieki zastępczej w naszym powiecie. Jest to dotychczas najlepsza forma całodobowej opieki dla dzieci, które nie mogą pozostawać w rodzinie naturalnej, ponieważ ich rodzicom zostały ograniczone prawa rodzicielskie przez sąd rodzinny. Mając na uwadze dobro dziecka cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, czyli rodzin, które potrzebującym dzieciom zapewniłyby opiekę zastępczą. Wszystkie chętne rodziny, które chciałyby pomóc dzieciom przebywającym w domach dziecka i stworzyć im namiastkę rodziny, otoczyć ich miłością i poczuciem bezpieczeństwa - odsyłamy do zakładki Rodzinna opieka zastępcza gdzie znajduje się wiele cennych informacji.

W zakładce Punkt Interwencji Kryzysowej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz wszystkim osobom znajdującym się w kryzysie.

Duży zakres naszej działalności stanowi również wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym. Dział Rehabilitacji Społecznej cieszy się dużą popularnością wśród osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin i opiekunów, którzy mogą tu zasięgnąć wszelkich informacji, zarówno w zakresie przepisów prawnych, dofinansowań, czy też ulg i uprawnień. Szczegółowy zakres działalności można obejrzeć w zakładce Osoby niepełnosprawne, a także Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Różne są stopnie niepełnosprawności i różne rodzaje schorzeń. Nie wszyscy mogą pracować. Dla tych osób tworzone są warsztaty terapii zajęciowej pozwalające uczestniczyć w życiu społecznym. Jeśli poszukujecie Państwo konkretnych informacji na temat procedur umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności zapraszam do kolejnej zakładki Dom Pomocy Społecznej.

To i jeszcze wiele innych cennych informacji znajdziecie na tej stronie. Życzę przyjemnego i efektywnego korzystania!.

mgr Zuzanna Puchalska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

do góry