• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/O nas/Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2),  dalej RODO informuję, że:

Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, reprezentowany przez Dyrektora.

Kontakt do Administratora: tel. 62 79 122 90; e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Administrator wyznaczył w trybie art. 37 RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Jarosława Felińskiego tel. 602105852.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą
w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-12-21 INFORMACJA ADMINISTRATORA OGÓLNA.pdf
ilość pobrań: 62
INFORMACJA ADMINISTRATORA OGÓLNA.pdf 161,13KB zobacz
pdf 2022-12-21 INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE.pdf
ilość pobrań: 55
INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE.pdf 178,56KB zobacz
do góry