• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP

Kadra

DYREKTOR

Zuzanna Puchalska - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Z-CA DYREKTORA

Beata Kosędka - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

SEKRETARIAT

tel. 62 79 122 90

fax 62 79 122 80

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

ePUAP Adres: /PCPRKepno/SkrytkaESP

parter pokój nr 4

ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH

Pracownicy biura:

Marzena Paduch / Inspektor
tel. 62 79 122 90 lub 723 041 120
parter pokój nr 4
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Lidia Żurecka / Główny specjalista
tel. 62 79 122 92 lub 536 281 326
parter pokój nr 1
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Halyna Korol / Pomoc administracyjna
tel. 62 79 122 83
parter pokój nr 8
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Pracownicy biura:

Danuta Jerczyńska / Główny Księgowy
tel. 62 79 122 93 lub 502 266 363
parter pokój nr 3
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Kamila Hełka / Księgowy
tel. 62 79 122 94 lub 887 041 120
parter pokój nr 5
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Agnieszka Ignasiak / Inspektor
tel. 62 79 122 94
parter pokój nr 5
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ, POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I PROJEKTÓW

Pracownicy biura:

Katarzyna Godek / Inspektor
tel. 62 79 122 98 lub 536 281 321
parter pokój nr 12
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Magdalena Grabowska/ Inspektor
tel. 62 79 122 98 lub 885 061 120
parter pokój nr 12
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Agnieszka Biniek/ Inspektor ds. koordynacji i rozliczania projektów
tel. 62 79 122 92
parter pokój nr 1
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pracownicy biura:

Agnieszka Ludwiczak / Pedagog/Starszy pracownik socjalny
tel. 62 79 122 84 lub 536 281 325
I piętro pokój nr 14
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Katarzyna Stencel / Pedagog
tel. 62 79 122 84 lub 885 041 120
I piętro pokój nr 14
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Weronika Daroń / Psycholog
tel. 62 79 122 84 lub 885 041 120
I piętro pokój nr 14a
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Aneta Józefiak / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 536 281 324
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Aleksandra Brząkała / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 501 582 263
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Aleksandra Nóżka / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 536 281 329
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Danuta Kotlińska / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 506 200 264
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Aleksandra Kasiuba / Koordynator procesu usamodzielnienia
tel. 62 79 122 84
I piętro pokój nr 14a
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownicy biura:

Małgorzata Kunc / Inspektor
tel. 62 79 122 83 lub 501 582 247
parter pokój nr 8
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Kinga Myszak / Inspektor
tel. 62 79 122 83 lub 725 061 120
parter pokój nr 8
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Kateryna Komyshna/ Pomoc administracyjna
tel. 62 79 122 83 lub 725 061 120
parter pokój nr 8
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zuzanna Puchalska / Przewodniczący Zespołu
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 Pracownicy biura:

Beata Kosędka / Sekretarz Zespołu
parter pokój nr 6
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Aldona Ciesielska / Inspektor
tel. 62 79 122 86 lub 536 281 327
parter pokój nr 2
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Kamila Kubot / Podinspektor
tel. 62 79 122 86 lub 726 281 330
parter pokój nr 2
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Joanna Bierska / Referent
tel. 62 79 122 86
parter pokój nr 2
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jarosław Feliński
tel. 602105852

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Agnieszka Ludwiczak / Pedagog /Starszy pracownik socjalny
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Dawid Ścigała / Psycholog
zapisy pod nr tel. 62 79 122 90 /sekretariat w godz. 7:30-15:30/ Porady psychologiczne udzielane są we wtorki

Katarzyna Wabnic-Rutkiewicz / Radca prawny
zapisy pod nr tel. 62 79 122 90 /sekretariat w godz. 7:30-15:30/ Porady prawne udzielane są w poniedziałki w godzinach 15:30 -18:30

 

do góry