• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych problemem przemocy w (..)

Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

8 11 2023 #Aktualności

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

 Grupa wsparcia to spotkania osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, których celem jest:

→  nabywanie wiedzy o zjawisku przemocy, jego cykliczności i fazach;

→  nabywanie wiedzy o prawach osób doświadczających przemocy;

→  niwelowanie poczucia bezradności wobec przemocy;

→  dzielenie się wsparciem emocjonalnym;

→  wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy;

→  wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

  

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26
tel. 62 79 122 84

 

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Ludwiczak - pedagog/ pracownik socjalny

Katarzyna Stencel - pedagog

ZAJĘCIA DWA RAZY W MISIĄCU OD LISTOPADA

do góry