• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP

INFORMACJA

15 01 2024 #Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy:

 

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

 

09 marca 2020r. a 29 września 2024r. **

 

- zachowują ważność do dnia 30 września 2024r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia

 

 2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt. 1 zachowują ważność do dnia 30 września 2024

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopnia niepełnosprawności

  

* Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. -08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

do góry