• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/Integracja Cudzoziemców w Powiecie Kępińskim

Integracja Cudzoziemców w Powiecie Kępińskim

15 07 2022 #Aktualności

W dniu 14.07.2022 roku  podpisano umowę  nr DRP-X/72/MJ/2022 /2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 pt. „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” na łączną kwotę 1.199.960,00 zł

W ramach projektu będziemy realizować:

  1. wsparcie asystenta integracyjnego;
  2. poradnictwo specjalistyczne ( prawne, psychologiczne),
  3. naukę języka polskiego
  4. usługi pośrednictwa pracy,
  5. poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, w partnerstwie z 6 gminami Powiatu Kępińskiego: Gminą Kępno, Gminą Bralin, Gminą Łęka Opatowska, Gminą Trzcinica, Gminą Rychtal i Gminą Perzów.

 

 plakat

do góry