• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 05 2023 #Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852)* informujemy:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

09 marca 2020r.a 31 grudnia 2020r. **

- zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia

 

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

01 stycznia 2021r. a 31 grudnia 2021r.

- zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia

 

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem:

01 stycznia 2022r. a 05 sierpnia 2023r.

- zachowują ważność do dnia 30 września 2024r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia

 

4. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:

1) w pkt. 1 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023r.

2) w pkt. 2 zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r.

3) w pkt. 3 zachowują ważność do dnia 30 września 2024r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopnia niepełnosprawności

 

 * Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r. jednakże przepisy dot. m.in.: ważności orzeczeń (tj.: art. 10; art. 23­24) wchodzą w życie z dniem 06 sierpnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. -08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

do góry