• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji (..)

Środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023

12 04 2023 #Aktualności

Rada Powiatu Kępińskiego podjęła w dniu 28 marca 2023 roku Uchwałę Nr LVII/312/2023 w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kępińskim w 2023 roku.

Pula środków PFRON w 2023 roku dla powiatu kępińskiego wynosi 2.007.541,00 zł, z czego 38.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a 1.969.541,00 zł - na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Rehabilitacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych:

  1. Finansowanie wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu  zgodnie z art.11 i art. 35a ust.1 pkt 6a ustawy  - 13.000,00 zł.
  2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy) - 25.000,00 zł.

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych:

  1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt.7 lit. a ustawy) - 100.000,00 zł.
  2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c ustawy) - 523.221,00 zł.
  3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d ustawy) - 100.000,00 zł.
  4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 10b ust.2 ustawy ) - 1.246.320,00 zł.
do góry