• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

25 05 2022 #Aktualności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności z Kępnie w związku z odwołaniem w dniu 16 maja 2022r. stanu epidemii i ogłoszeniu w jego miejsce stanu zagrożenia epidemicznego informuje, iż orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności:

ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH TJ.

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI /STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA PO DNIU 7 MARCA 2020R.

zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIAMI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA PO DNIU 7 MARCA 2020R.

zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: art. 15h ust. -3 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021. poz. 2095 ze zm.)

do góry