• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Pomoc osobom niepełnosprawnym

Pomoc osobom niepełnosprawnym

27 07 2021 #Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pozyskało środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach uruchomionego programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – moduł IV. Zakres dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 dotyczy następujących 4 form wsparcia, które będą kontynuowane do końca roku:

Organizacji dla osób niepełnosprawnych opieki domowej poprzez zapewnienie im wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Sytuacja pandemii spowodowała, że osoby niepełnosprawne wymagają szczególnego wsparcia, w tym przede wszystkim w wykonywaniu codziennych czynności czy w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem tego wsparcia jest przeciwdziałanie izolacji przede wszystkim samotnych osób niepełnosprawnych. Adresatami opieki domowej będą mieszkańcy powiatu kępińskiego - klienci pomocy społecznej - osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, wymagające wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem to 6 osób.

Zakup paczek żywnościowych dla 35 osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia psychologicznego oraz opieki domowej. Pandemia COVID-19 jest zjawiskiem nowym i nieznanym, pociągającym za sobą istotne skutki społeczno-gospodarcze, w wyniku których pojawiają się nowe zagrożenia społeczne przekładające się na niższą jakość życia i pracy. Dlatego wsparcie w postaci zakupu paczek żywnościowych przyczyni się do poprawy choć w niewielkim stopniu jakości życia osób niepełnosprawnych. Adresatami wsparcia będą mieszkańcy powiatu kępińskiego - klienci pomocy społecznej - osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, wymagające wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem to 35 osób.

Zorganizowanie aktywności poprzez gimnastykę w wodzie w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych. Celem tego wsparcia jest ograniczenie skutków wystąpienia Covid-19, przeciwdziałanie izolacji, eliminacji, stresu oraz dolegliwości spowodowanych ograniczeniem aktywności fizycznej. Adresatami wsparcia będą mieszkańcy powiatu kępińskiego - klienci pomocy społecznej - osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, wymagające wsparcia i poprawy kondycji. Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem to 20 osób.

Wsparcie psychologiczne, w ramach którego osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z konsultacji psychologicznej zarówno telefonicznej jak i osobistej. W ramach pomocy psychologicznej zorganizowane zostaną również grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi. Celem tej formy wsparcia jest przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii COVID-19, w tym skutkom izolacji społecznej takim jak pogorszeniu jakości życia psychospołecznego. Wsparcie specjalistyczne tj. poradnictwo i konsultacje zarówno osobiste jak i telefoniczne jak również grupy wsparcia przewidziane jest dla osób, które w związku z obecną sytuacją zmagają się ze stresem i z kryzysem samotności (rozdzielenie na kwarantannie, umieszczenie osoby w szpitalu i brak możliwości odwiedzin lub kontaktu, śmierć bliskiej osoby). Adresatami wsparcia psychologicznego będą mieszkańcy powiatu kępińskiego - klienci pomocy społecznej - osoby niepełnosprawne i ich rodziny, osoby przewlekle chore, wymagające wsparcia w sytuacjach kryzysowych, poddane kwarantannie. Wsparciem będzie objęte 30 osób (w tym 20 osób objętych zostanie wsparciem w ramach grup wsparcia).

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

do góry