• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP

Legitymacje osób niepełnosprawnych

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulega wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymację wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniu do ulg i uprawnień. Do wniosku dołącza się fotografię posiadacza dokumentu odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:

  • 5 lat – w przypadku osób poniżej 16 roku życia;
  • 10 lat – w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie uprawniające do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawia się ją na podstawie ostatniego orzeczenia.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (piętnaście złotych).

LEGITYMACJE WYDANE PRZED 1 WRZEŚNIA 2017 R. ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ I NIE MA OBOWIĄZKU ICH WYMIANY.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-10-20 Legitymacja Osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień
ilość pobrań: 180
Legitymacja Osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień 2,24MB zobacz
pdf 2021-10-20 Wniosek legitymacja
ilość pobrań: 178
Wniosek legitymacja 160,54KB zobacz
do góry