• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Do pobrania/Wnioski PFRON/Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w (..)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne,
  2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, stanowiące załącznik do wniosku,
  3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (o ile dotyczy),
  4. Oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku,

Klauzula informacyjna (do wglądu).

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Druki do pobrania
pdf 2022-01-28 Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2022_v2 (P).pdf
ilość pobrań: 233
Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2022_v2 (P).pdf 43,72KB zobacz
pdf 2022-01-03 Oswiadczenie.pdf
ilość pobrań: 179
Oswiadczenie.pdf 401,06KB zobacz
pdf 2022-01-03 Zaswiadczenie_lekarskie.pdf
ilość pobrań: 179
Zaswiadczenie_lekarskie.pdf 106,46KB zobacz
pdf 2022-05-25 Klauzula informacyjna.pdf
ilość pobrań: 69
Klauzula informacyjna.pdf 144,34KB zobacz
do góry