• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Do pobrania/Wnioski PFRON/Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji (..)

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne,
  2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, stanowiące załącznik do wniosku,
  3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (o ile dotyczy),
  4. Oświadczenie właściciela budynku, stanowiące załącznik do wniosku (o ile dotyczy),
  5. Kosztorys/oferta cenowa/faktura proforma,
  6. Informacja Administratora (do wglądu).
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Druki do pobrania
pdf 2023-01-02 Wniosek RS LBT (P).pdf
ilość pobrań: 50
Wniosek RS LBT (P).pdf 228,73KB zobacz
pdf 2023-01-02 zaświadczenie lekarskie bariery.pdf
ilość pobrań: 40
zaświadczenie lekarskie bariery.pdf 276,59KB zobacz
pdf 2023-01-19 zgoda wlasciciela budynku T.pdf
ilość pobrań: 33
zgoda wlasciciela budynku T.pdf 599,4KB zobacz
pdf 2023-01-02 INFORMACJA ADMINISTRATORA OGÓLNA.pdf
ilość pobrań: 34
INFORMACJA ADMINISTRATORA OGÓLNA.pdf 161,13KB zobacz
do góry