• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Do pobrania/Wnioski PFRON/Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w (..)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub w przypadku osoby do 16 r. ż. orzeczenia o niepełnosprawności;
  2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające opis przyczyny niepełnosprawności i szczegółowe uzasadnienie, że osoba ma trudności w poruszaniu się – według załącznika;
  3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (o ile dotyczy);
  4. Oferta cenowa od sprzedawcy;
  5. Oświadczenie - według załącznika;

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (celem zapoznania się).

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Druki do pobrania
pdf 2022-01-28 Wniosek RS SR 2022.pdf
ilość pobrań: 211
Wniosek RS SR 2022.pdf 550,89KB zobacz
pdf 2022-01-28 oświadczenie.pdf
ilość pobrań: 66
oświadczenie.pdf 399,16KB zobacz
pdf 2022-01-03 wzor-pelnomocnictwa-SOW.pdf
ilość pobrań: 53
wzor-pelnomocnictwa-SOW.pdf 99,51KB zobacz
pdf 2022-01-03 zaświadczenie lekarskie sprzęt.pdf
ilość pobrań: 137
zaświadczenie lekarskie sprzęt.pdf 755,75KB zobacz
pdf 2022-05-25 Klauzula informacyjna.pdf
ilość pobrań: 31
Klauzula informacyjna.pdf 144,34KB zobacz
do góry