• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Do pobrania/Wnioski PFRON/Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji (..)

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne,
  2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, stanowiące załącznik do wniosku,
  3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (o ile dotyczy),
  4. Oświadczenie właściciela budynku, stanowiące załącznik do wniosku,
  5. Szkic pomieszczenia, w którym planowana jest likwidacja barier (stan obecny oraz planowany),
  6. Kosztorys na planowane inwestycje,
  7. Pozwolenie na budowę - o ile dotyczy,
  8. Informacja Administratora (do wglądu).
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Druki do pobrania
pdf 2023-01-02 Wniosek RS LBA (P).pdf
ilość pobrań: 62
Wniosek RS LBA (P).pdf 242,19KB zobacz
pdf 2023-01-02 zaświadczenie lekarskie bariery.pdf
ilość pobrań: 60
zaświadczenie lekarskie bariery.pdf 276,59KB zobacz
pdf 2023-01-02 zgoda wlasciciela budynku A.pdf
ilość pobrań: 52
zgoda wlasciciela budynku A.pdf 131,39KB zobacz
pdf 2023-01-02 INFORMACJA ADMINISTRATORA OGÓLNA.pdf
ilość pobrań: 32
INFORMACJA ADMINISTRATORA OGÓLNA.pdf 161,13KB zobacz
do góry