• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Do pobrania/Wnioski PFRON/Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji (..)

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne,
 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, stanowiące załącznik do wniosku,
 3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (o ile dotyczy),
 4. Oświadczenie właściciela budynku, stanowiące załącznik do wniosku,
 5. Szkic pomieszczenia, w którym planowana jest likwidacja barier (stan obecny oraz planowany),
 6. Kosztorys na planowane inwestycje,
 7. Pozwolenie na budowę - o ile dotyczy,
 8. Oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku,

Klauzula informacyjna (do wglądu).

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Druki do pobrania
pdf 2022-01-28 Wniosek RS LBA (P).pdf
ilość pobrań: 80
Wniosek RS LBA (P).pdf 110,14KB zobacz
pdf 2022-01-28 oświadczenie.pdf
ilość pobrań: 51
oświadczenie.pdf 399,16KB zobacz
pdf 2022-01-03 Zgoda wlasciciela budynku A.pdf
ilość pobrań: 74
Zgoda wlasciciela budynku A.pdf 524,75KB zobacz
pdf 2022-05-25 Klauzula informacyjna.pdf
ilość pobrań: 29
Klauzula informacyjna.pdf 144,34KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-01-21 zaświadczenie lekarskie.pdf
ilość pobrań: 77
zaświadczenie lekarskie.pdf 276,59KB zobacz
do góry