• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Programy i projekty/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Logo MRiPS

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 7 i 8 w orzeczeniu);
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 2. ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 3. stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane, udziałem w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej do PCPR w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne!
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Czas trwania programu: do 31 grudnia 2023 r.

Uwaga!
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023 finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramch programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-03-16 karta zgłoszenia do programu.pdf
ilość pobrań: 100
karta zgłoszenia do programu.pdf 205,41KB zobacz
do góry