• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Programy i projekty/Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu (..)

Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego

loga organizacji współfinansujących projekt

Wspieramy ducha samodzielności  i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.13 usługi społeczne i zdrowotne.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych w powiecie kępińskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 260 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunowie faktyczni – 50 osób. Cel projektu zostanie osiągnięty w okresie od 01.12.2023 r. do 31.12.2026 r.

 Grupa docelowa:

W ramach projektu planuje się wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność  potrzebują wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz dla ich opiekunów faktycznych:

 • 50 osób w ramach MIESZKANIA TRENINGOWEGO, w szczególności osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobami psychicznymi, czy też z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • 80 osób w ramach DZIENNEGO DOMU POMOCY, w szczególności młodzi dorośli z zaburzeniami, chorobami psychicznymi i osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność mogą potrzebować specjalistycznej opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
 • 80 osób w ramach USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, w szczególności osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i chorobą psychiczną;
 • 50 osób w wieku 45-80 lat w ramach KLUBU WSPARCIA SPOŁECZNEGO, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami z tytułu choroby nowotworowej;
 • 50 OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH, w szczególności kobiet.

 Zakładane formy wsparcia w projekcie:

 • mieszkanie treningowe na 4 miejsca z usługami dobranymi indywidualnie do potrzeb mieszkańców;
 • dzienny dom pomocy na 10 miejsc zapewniający usługi opiekuńcze;
 • usługi 10 asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami;
 • klub wsparcia społecznego na 10 miejsc zapewniający usługi opiekuńcze;
 • wsparcie opiekunów faktycznych w postaci warsztatów, grup wsparcia czy doradztwa psychologicznego.

Efekty projektu:

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami;
 • wsparcie osób starszych;
 • wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych;
 • zapewnienie usług opiekuńczych w ramach pobytu dziennego w dziennym domu pomocy, klubie wsparcia;
 • utworzenie mieszkania treningowego.

 Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

6.487.214,80 zł

Kwota dofinansowania UE:

4.541.050,36 zł

Partner wiodący:

Powiat Kępiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Partnerzy:

Fundacja AKME, ul. Stanisława Wachowiaka 8a, Poznań

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63 – 600 Kępno, Ewelina Grabowska – tel. 62 79 122 90 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-03-18 Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego.pdf
ilość pobrań: 52
Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego.pdf 177,29KB zobacz
do góry