• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Programy i projekty/Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim

Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim

Integracja cudzoziemców

Zachęcamy do udziału w projekcie cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (w pierwszej kolejności obywatele Ukrainy i/lub Afganistanu), którzy przybyli na teren Polski po dniu 24 lutego 2022 r.

Główne działania podejmowane w ramach projektu „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” to bezpłatne :

 1. wsparcie asystenta integracyjnego - opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego;
 2. poradnictwo specjalistyczne (prawne i  psychologiczne) , związane ze zdrowiem psychiczno-fizycznym - również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczania różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny;
 3. zapewnienie nauki języka polskiego;
 4. usługi pośrednictwa pracy;
 5. poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 6. szkolenia zawodowe.

Poprzez realizację działań nastąpi zmiana społeczna i zawodowa w postaci nabycia nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu i na rynku pracy.

Zadanie wpłynie na lepszą integrację cudzoziemców z lokalną społecznością.

Szczegółowe informacje w sprawie projektu można uzyskać :

 1. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno pod numerem telefonu: 62 79 122 90 lub adresem e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 2. w Powiatowym Urzędzie Pracy Mianowice 2 H, 63-600 Kępno pod numerem telefonu: 62 78 228 34  lub adresem e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 3. na stronie pcpr.kepno.pl/programy-i-projekty

Cudzoziemcu-potrzebujesz wsparcia-przyjdź do nas !!!!!!!!!

Lider projektu:

Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Partnerzy:

Gmina Kępno, Gmina Bralin, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Rychtal, Gmina Perzów, Gmina Trzcinica

Projekt pt. „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców w ramach konkursu ofert „Razem możemy więcej - Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023”

 

«Інтеграція іноземців у Кемпінському повіті»

Заохочуємо до участі в проекті іноземців, які легально перебувають у Польщі (насамперед громадян України та/або Афганістану), в першу чергу тих, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Основними заходами в рамках проекту «Інтеграція іноземців у Кепінському Повіті» є безкоштовні :

 1.  підтримка інтеграційного асистента - вироблення індивідуального шляху соціальної інтеграції для дорослих і підтримка їх у контактах з інституціями та в повсякденних життєвих ситуаціях.
 2. консультації спеціалістів (юридичні та психологічні), пов'язані з психічним та фізичним здоров'ям - також стосовно досвіду міграції, а також переживання культурних відмінностей або внаслідок зміни поточного середовища проживання іноземця та його сім'ї.
 3. забезпечення вивчення польської мови;
 4. послуги з працевлаштування;
 5. професійне консультування, у тому числі у сфері відкриття та ведення бізнесу;
 6. професійне навчання.

Через реалізацію заходів відбуватимуться соціальні та професійні зміни у вигляді набуття нових навичок, корисних у повсякденному житті та на ринку праці.

Завдання сприятиме кращій інтеграції іноземців з місцевою громадою.

Детальну інформацію про проект можна отримати:

 1. в Повітовому Центрі Допомоги Сім'ї у Кепно на вул. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno та за телефоном: 62 79 122 90 або електронною поштою: pcpr_kepno@kepno.com.pl
 2. в Повітовому Бюро Праці за адресою Mianowice 2 H, 63-600 Kępno, за тел.: 62 78 228 34 e-mail: poke@praca.gov.pl
 3. на веб-сайті www.pcpr.kepno.pl/programy-i-projekty

 Іноземцю - потрібна підтримка - приходь до нас!!!!!!!!!!!!

Лідер проєкту:

Повіт Кемпінський / Повітовий Центр Допомоги Сім'ї в Кепно та Повітове Бюро Праці в Кепно

Партнери:

 Гміна Кепно, гміна Бралін, гміна Ленка Опатовська, гміна Рихталь, гміна Пержув, гміна Тршцініц

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
jpg 2022-07-13 ulotka cudzoziemcy wersja polska.jpg
ilość pobrań: 39
ulotka cudzoziemcy wersja polska.jpg 879,53KB zobacz
jpg 2022-07-13 ulotka cudzoziemcy wersja ukraińska.jpg
ilość pobrań: 26
ulotka cudzoziemcy wersja ukraińska.jpg 762,94KB zobacz
pdf 2022-07-29 Plakat promocyjny_1.pdf
ilość pobrań: 68
Plakat promocyjny_1.pdf 703,53KB zobacz
pdf 2022-07-29 Plakat promocyny_2.pdf
ilość pobrań: 69
Plakat promocyny_2.pdf 772KB zobacz
do góry