• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Programy i projekty/Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i (..)

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Zdjęcie prezentujące liderów (Powiat Kępiński) oraz Partnerów (Meda, Fundacja Akme)

W czwartek 30 września 2021r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim. Umowę podpisał Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Zuzanna Puchalska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w obecności Pana Roberta Kieruzala Starosty Kępińskiego, Pani Alicji Śniegockiej Wicestarosty oraz Parterów projektu: Pani Lidii Matysiak i Pana Łukasza Smardza z "MEDRA Kasprzak - Smardz i Wspólnicy" z Kępna jak i Pana Macieja Mankiewicza z Fundacji AKME z Poznania.

 • Całkowita wartość Projektu: 4.139.898,02 PLN
 • Kwota dofinansowania: 3.725.908,21 PLN

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 200 dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i objęcie ich kompleksowym wsparciem wraz z osobami z ich otoczenia. Centrum powstanie z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego , którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP pomagać będzie dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi. W ramach bezpłatnego wsparcia ŚCZP oferować będzie:

Usługi z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych

Zespół będzie realizował profilaktykę uniwersalną czyli skierowaną do wszystkich osób w tym: dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców. Organizowana będzie do określonych grup odbiorców- są to: uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, rodziców tych uczniów. Celem szkoleń edukacyjno – profilaktycznych będzie:

 • promocja zdrowia psychicznego,
 • kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi,
 • umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu psychicznemu,
 • wzmocnienie wiedzy uczestników o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży,

Usługi z zakresu zdrowia psychicznego

 • wizyty diagnostyczne (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna),
 • konsultacje psychologiczne z psychologiem,
 • konsultacje psychiatryczne z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży,
 • konsultacje neurologiczne z lekarzem neurologiem dziecięcym
 • terapię neurologopedyczną,
 • psychoterapię indywidualną (poznawczo-behawioralną, integracyjną, psychodynamiczną),
 • psychoterapię systemową (terapia rodzin),
 • psychoterapię grupową,
 • grupy wsparcia,
 • treningi /warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Pracę środowiskową – wsparcie społeczne

Pracować będziemy z naszymi uczestnikami w ich naturalnym środowisku, oferujemy wizyty domowe Współpracować będziemy z innymi podmiotami i organizacjami ochrony zdrowia psychicznego (OPS, asystenci rodziny, kuratorzy, Sąd Rodzinny, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, szkoły i in.). ŚCZP będzie miało swoją siedzibę w Kępnie. W Ostrzeszowie powstanie filia ŚCZP prowadząca m.in. 

 • oddział dzienny;
 • wsparcie rodziny, opiekunów, nauczycieli i innych ważnych dla dziecka osób;
 • terapie grupowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 roku.

Logotypy Unijne

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-12-02 Załącznik 6 -oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów.pdf
ilość pobrań: 144
Załącznik 6 -oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów.pdf 297,72KB zobacz
pdf 2021-12-02 Załącznik 5 - oświadczenie uczestnika RODO.pdf
ilość pobrań: 125
Załącznik 5 - oświadczenie uczestnika RODO.pdf 444,11KB zobacz
pdf 2021-11-24 Załącznik 4 - Oświadczenie
ilość pobrań: 160
Załącznik 4 - Oświadczenie 274,44KB zobacz
pdf 2021-11-24 Załącznik 3 - Kwestionariusz dla rodziców
ilość pobrań: 149
Załącznik 3 - Kwestionariusz dla rodziców 565,08KB zobacz
pdf 2021-11-24 Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy
ilość pobrań: 169
Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy 470,91KB zobacz
pdf 2021-11-24 Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa
ilość pobrań: 181
Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa 305,78KB zobacz
pdf 2021-11-24 Regulamin projektu
ilość pobrań: 88
Regulamin projektu 313,36KB zobacz
do góry