• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Programy i projekty/Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie informuje, że zostały przyjęte procedury dotyczącego programu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III ”.

W 2024 roku wnioski można składać w następujących obszarach:

 • obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B - likwidacja barier w urzędach (obiekty administracji samorządu powiatowego oraz urzędy gminne), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych (placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych);
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Powiat kępiński będzie realizatorem Programu w obszarze B, C, D, F

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach obszarów B, C, D i F należy składać do PCPR w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 do dnia 15.02.2024 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze A oraz E projektodawca składa bezpośrednio do Oddziału PFRON w trybie ciągłym.

Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa i procedur realizacji dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w programie „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze A w 2024 roku.

Obszar A odnosi się do dofinansowania projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne. Intensywność pomocy wynosić będzie do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, gdzie zamieszkują osoby niepełnosprawne.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące w/w obszaru programu przyjmowane są w trybie ciągłym. Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Poznaniu.

Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa i procedur realizacji dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 

 

 

do góry